Đổi giấy phép lái xe
Hỗ trợ trực tuyến
Đối tượng được cấp giấy phép:
Áp dụng đối với người có Giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (còn thời hạn hoặc quá hạn dưới 3 tháng)